Contact
Gallery
About us
Company Policy
GDPR

PHOENIX Pharma Polska Sp. z o.o.

ul. Rajdowa 9
05-9850 Konotopa
POLSKA

NIP: 778-00-21-032
REGON: 632035450
KRS: 0000033493
BDO: 00010755

Phone. +48 225690900
fax. +48 225690901
info@pharma.com.pl

Logistics Center in Konotopa

Konotopa, ul. Rajdowa 9
05-850 Ożarów Mazowiecki

Logistics Center in Ołtarzew

Ołtarzew, ul. Południowa 2
05-850 Ożarów Mazowiecki

Management Board
Managing Director
President of the Management Board
Izabela Kubisiak
Secretariat sekretariat@pharma.com.pl
phone: +48 223376412
Management Team Members
Finance Director
Accounting Officer/Proxy
Leszek Sieczka lsieczka@pharma.com.pl
phone: +48 223376451
Sales and Business Development Director Euzebiusz Urbański eurbanski@pharma.com.pl
phone: +48 225690930
Logistics Director Łukasz Kierus lkierus@pharma.com.pl
phone: +48 223376440
Pharmaceutical Director
Quality Manager
Jacek Rykowski jrykowski@pharma.com.pl
phone: +48 225690908
Departments
Telemarketing telemarketing@pharma.com.pl phone: +48 22 5690907
+48 723 740 173
Complaints reklamacje@pharma.com.pl  
Customer Service cskonotopa@pharma.com.pl
csoltarzew@pharma.com.pl
 
Import import@pharma.com.pl phone: +48 785 855 443
Pharmacists farmaceuci@pharma.com.pl phone: +48 605 970 931
+48 605 970 963
+48 604 200 629


 

  CEE Bridge Poland EN

CEE Bridge: Grand Opening of the new Warsaw Warehouse

The next step for the high-quality international transportation network CEE Bridge within PHOENIX All-in-One has been taken: The opening of the second hub in Warsaw on 2nd of March.

CEE Bridge, a crossborder health care logistics solution for Central and Eastern Europe, connects pharmaceutical manufacturers to wholesalers, customer groups and channels by providing international warehousing and transportation of drugs both from central hubs and through a regional network of distribution centers.

( read more ) The first warehouse in Prague opened in September 2015. On 2nd of March , the second warehouse in Warsaw was opened. The warehouse has the capacity of 12,000 pallets space with ambient (15-25) and cold (2-8) zones and a dedicated area for narcotics and psychotropic drugs. The location is almost perfect - just 20 kilometers from Warsaw Airport and 2 kilometers from the central motorway A2 Warsaw-Poznan. ( collapse text )


GALLERY


Corporate Video PHOENIX group


Wartości Jakość Odpowiedzialność Uczciwość

Jesteśmy godnym zaufania partnerem w biznesie. Zarządzanie jakością i środowiskiem jest dla nas jednym z priorytetów oraz kluczowym czynnikiem zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy zaangażowaną społecznie i ekologicznie firmą, konsekwentnie podejmujemy liczne działania, aby chronić i poprawić jakość otaczającego nas środowiska, a społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR - Corporate Social Responsibility) stanowi kluczowy element filozofii naszego przedsiębiorstwa i całej Grupy PHOENIX. Nasza aktywna postawa w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu znajduje swoje odzwierciedlenie w strategii firmy i w działaniach operacyjnych. Grupa PHOENIX od roku finansowego 2012/2013 regularnie publikuje raporty z zakresu CSR.

Spełniamy najwyższe wymogi jakościowe. Wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością oparty na międzynarodowych standardach GDP (Good Distribution Practice). Została opracowana i podpisana przez zarząd spółki Polityka Jakości. Jej treść, jako zwięźle zredagowany zbiór głównych tez związanych z zapewnieniem jakości zawarta jest w Księdze Jakości. Sprawne funkcjonowanie systemu kontroli jakości jest jednym z kluczowych elementów działalności firmy. Zapewniamy jakość naszej usługi na każdym odcinku  jej realizacji: przyjmowania, magazynowania, wydawania, dystrybucji, transportu i sprzedaży. Również każdy z naszych usługodawców zobowiązany jest do zapewnienia najwyższych standardów jakości w całym łańcuchu dostaw. Potwierdzeniem zgodności i skuteczności norm wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością z międzynarodowymi standardami funkcjonowania przedsiębiorstw był proces certyfikacji systemu zakończony przyznaniem nam Certyfikatu zgodności z normą ISO 9001:2015. Jesteśmy dumni, że znaleźliśmy się wśród elitarnego grona firm posiadających Certyfikat.

Odpowiedzialność, rzetelność i przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji są dla nas fundamentalnymi wartościami. Działamy etycznie i transparentnie. Nasze relacje biznesowe opieramy na uczciwości. Tak zbudowaliśmy naszą reputację, dzięki której nasi partnerzy w biznesie obdarzyli nas swoim zaufaniem. Prowadzimy politykę zerowej tolerancji dla korupcji, a etyczne postępowanie naszej firmy i jej pracowników stanowi podstawę naszej kultury organizacyjnej. W 2013 roku wdrożyliśmy Kodeks Postępowania Etycznego, przestrzegamy zasad restrykcyjnej Polityki Antykorupcyjnej oraz zasad Polityki zgodności z przepisami o ochronie konkurencji. Dbamy, aby nasze relacje z wszystkim grupami społecznymi były zawsze przejrzyste i zgodne z wysokimi standardami. Tworzymy etyczne i uczciwe relacje z naszymi partnerami biznesowymi, konkurentami współpracownikami.

Quality Policy

ISO Certificate

PHOENIX Pharma SE (Group) was recently awarded the EcoVadis Bronze Medal for its commitment to corporate social responsibility and sustainable development.

EcoVadis is the world's most trusted provider of business sustainability ratings.


Present

Delivering health across Europe

PHOENIX Pharma Polska belongs to the PHOENIX Group, Europe's leading provider of integrated health care services.

We think globally - We act locally

In Poland, we have been systematically building our position and writing our own history. We focus on sustained growth via constant development. We are consistent in our pursuit of our vision: being the best healthcare provider - wherever we are. We operate in the domestic market, and at the same time, as part of an international structure, we participate in the group's global policy, benefiting from the experience of other countries, and this constructive collaboration is what gives us the competitive edge.

Our values

We know everything about the needs of our clients and know the best possible solutions

We are a reliable, proactive and trustworthy partner in business. You can rely on us. We have been active in Poland for 27 years, and the company we have built is professional, responsible when it comes to business and social aspects, and totally focused on the needs of its clients. Our extensive experience in all segments of the pharmaceutical market is our strength, enabling us to act with absolute confidence and effectiveness. We are a mature team of professionals who have been working together for years, a team of market proven practitioners. We know everything there is to know about the pharmaceutical market, and we share this knowledge with our clients. We facilitate, help and give advice We treat the business of our clients as our own, and their success is to our benefit.

One chain - unlimited possibilities

We are the optimal link between producers and patients in today's pharmaceutical market. We provide integrated services in health care, encompassing the entire pharmaceutical supply chain, from production to points of sale. This is the model on which we base our strategy and build the market positions of our business partners. We have launched a new service which is dedicated to and focused purely on the needs of modern clients. PHOENIX All-in-One is a specialised tool designed to effectively manage the key segments of a health care company: logistics and distribution, marketing, we also provide counsel regarding pharmaceutical law. All-in-One's flagship project is the international logistics solution CEE Bridge, aimed predominantly at all companies active in the pharmaceutical sector and conducting their operations in Central and Eastern Europe and the Baltics. CEE Bridge offers international transport and storage services in three central hubs located in Warsaw, Prague and Belgrade, as well as in 20 distribution centres in 16 countries. In Poland, we operate from a modern distribution centre located in Otarzew near Warsaw.

Quality Responsibility Fairness

We are a trustworthy partner in business. Quality and environmental management is one of our priorities, as well as a key component of sustained development. We are involved both socially and ecologically, as well as being consistent in our efforts to protect and improve the quality of our environment, and corporate social responsibility is a key element of the philosophy of both our company and the entire PHOENIX Group. Our proactive approach towards corporate social responsibility is reflected in our strategy and operational activities. PHOENIX Group has been regularly publishing CSR reports since the 2012/2013 financial year.

We meet the most stringent quality criteria. We have implemented a Quality Management System based on the international standards of GDP (Good Distribution Practice). A Quality Policy has been developed and signed by the management board. Its content, constituting a concise set of guiding principles of quality assurance, has been entered into our Quality Manual. Proper functioning of the quality control system is one of our company's key elements. We ensure high quality of service at every stage: receipt, storage, issue, distribution, transport and sale. All of our service providers are required to ensure the highest quality of service in the entire supply chain. The fact that we hold the ISO 9001:2015 compliance Certificate serves as proof that our Quality Management System is compliant with international corporate standards. We are proud to be among the elite few holders of the Certificate.

Responsibility, reliability and compliance with the principles of fair competition are our fundamental values. Our conduct is ethical and transparent. Our business relations are based on fairness. This is how we have built our reputation, which in turn enabled us to gain the trust of our business partners. We have zero tolerance for corruption, and ethical conduct of our company and employees constitutes the basis of our organisational culture. 2013 saw us implement our Code of Conduct, we act in compliance with the stringent rules of our Anti-corruption and Bribery Policy, as well as the rules of our Competition Compliance Policy. We ensure that our relations with all social groups are always transparent, and that they are up to the highest standard. We establish ethical and fair relations with our business partners, competitors and collaborators.

The best health care service provider

Our success is based on our stable and consistent pursuit of our bold vision of being the best health care service provider. We make it happen. We do what we refer to every day.

II. History

Presenting our history, we would like to show our present and prospective contractors that we can be trusted because... we have a history. Over the years, we have acquired knowledge, expertise and skills which allow us to offer a broad range of high quality services. We are distinguished by experience and quality having been present on the Polish pharmaceutical market for 25 years now, we know all about our job and treat quality as our foremost priority.

GDPR

Data security

The respect of privacy is a serious concern to which we pay special attention when processing and using personal data. We therefore attribute great importance to the protection of your personal data. Insofar as personal data is collected (e.g. your name, address or other contact details), it is processed and used exclusively in accordance with applicable data protection regulations. In the following we would like to inform you about the processing of personal data when using this website. Personal data are all data that identify you, e.g. name, address, e-mail addresses, user behavior.

1. Controller & Data Protection Officer

Responsible Controller for the collection, processing and use of your personal data in the context oft he GDPR is:

PHOENIX Pharma Polska Sp. z o.o.
ul. Rajdowa 9
05-850 Konotopa

You can reach our Data Protection Officer at rodo@pharma.com.pl or our postal address with the addition "The Data Protection Officer"].

2. Data Collection during the visit of the website
(1) When using the website for information purposes only, i.e. if you do not register or otherwise provide us with information, we only collect the personal data that your browser transmits to our server. If you wish to view our website, we collect the following data, which is technically necessary for us to display our website to you and to ensure its stability

 • IP address
 • date and time of the request
 • Time zone difference to Greenwich Mean Time (GMT)
 • Content of the request (specific page)
 • Access status/HTTP status code
 • amount of transferred data
 • Referrer URL
 • Browser Type
 • Operating system and its interface
 • Language and version of the browser software
(2) In addition to the aforementioned data, cookies are stored on your computer when you use our website. Cookies are small text files that are stored on your hard disk in the browser you use and through which certain information flows to the instituion that sets the cookie. Cookies cannot run programs or transmit viruses to your computer. They serve to make the Internet offer more user-friendly and effective overall.
(3) Use of cookies:
a) Persistent cookies are automatically deleted after a specified period, which may vary depending on the cookie. You can delete cookies at any time in the security settings of your browser.
b) You can configure your browser settings according to your wishes and, for example, refuse the acceptance of third party cookies or all cookies. Please note that you may not be able to use all functions of this website.
c) We use cookies to identify you for follow-up visits if you have an account with us. Otherwise you would have to log in again for each visit.,
d) The Flash cookies used are not collected by your browser, but by your Flash plug-in. We also use HTML5 storage objects that are stored on your mobile device. These objects store the required data independently of your browser and do not have an automatic expiry date. If you do not wish the Flash cookies to be processed, you must install an appropriate add-on, e.g. "Better Privacy" for Mozilla Firefox or the Adobe Flash killer cookie for Google Chrome. You can prevent the use of HTML5 storage objects by using private mode in your browser. We also recommend that you regularly delete your cookies and browser history manually.
e) Of course, you can also view our website without cookies. Internet browsers are regularly set to accept cookies. In general, you can deactivate the use of cookies at any time via the settings of your browser. Please use the help functions of your Internet browser to find out how you can change these settings. Please note that some features of our website may not work properly or at all if you have disabled the use of cookies.
(4) The legal basis for data processing in accordance with the above paragraphs is art. 6 (1) lit. f) GDPR. Our interests in data processing are in particular to enable the use of the website by ensuring the stability of its operation and the security of the website. Unless specifically stated, we only store personal data for as long as is necessary to fulfil the purposes pursued.
(5) If we make use of contracted service providers for individual functions of our offer or would like to use your data for advertising purposes, we will inform you in detail about the respective processes below. We also specify the defined criteria for the storage period.

3. E-Mail Contact
If you contact us (e.g. via contact form or e-mail), we store your details for processing the enquiry and for any follow-up questions. We delete the data arising in this context after the storage is no longer necessary, or limit the processing if statutory retention obligations exist. We only store and use further personal data if you give your consent or if this is legally permissible without special consent.

4. Further functions and offers of our website
(1) In some cases, we use external service providers/contract processors to process your data. These have been carefully selected and commissioned by us, are bound by our instructions and are regularly checked.
(2) Furthermore, we may pass on your personal data to third parties if we offer participation in promotions, competitions, conclusion of contracts or similar services together with partners. You will receive more detailed information when you provide your personal data.
(3) If our service providers or partners are based in a country outside the European Economic Area (EEA), we will inform you of the consequences of this circumstance in the description of the offer.

5. Plugins

 • Google Maps
 • This website uses Google Maps API to display geographical information visually. When using Google Maps, Google also collects, processes and uses data about the use of map functions by visitors. You can find more information about Google's data processing in the Google Privacy Policy. There you can also change your personal data protection settings in the Data Protection Center.
 • Google Web Fonts
 • Google Fonts are used to improve the visual presentation of various information on this website. The web fonts are transferred to the cache of the browser when the page is called up so that they can be used for display. If your browser does not support Google Web Fonts or does not allow access, the text will be displayed in a default font.
  Data submitted in connection with the page visit is sent to resource-specific domains such as fonts.googleapis.com or fonts.gstatic.com. They are not associated with data that may be collected or used in connection with the parallel use of authenticated Google services. You can set your browser so that the fonts are not loaded from Google servers (e.g. by installing add-ons like NoScript or Ghostery for Firefox.) If your browser does not support Google Fonts or if you block access to the Google servers, the text will be displayed in the system's default font.

6. Your Data Privacy Rights
We gladly want to you inform you regarding your rights according to the general data protection regulation:
- Right of Access
You have the right to request confirmation whether data concerning you are being processed and to request information regarding these data according to art. 15 GDPR.
- Right to rectification
In accordance with art. 16 of the GDPR, you have the right to request the completion or correction of inaccurate data concerning you.
- Right to erasure
In accordance with art. 17 GDPR, you have the right to demand that relevant data may be deleted in case there are no legal obligations preventing the deletion.
- Right to restriction of processing
You may demand a restriction of the processing in accordance with art. 18 GDPR.
- Right of data portability
You have the right to request to receive the data provided to us in accordance with art. 20 GDPR and additionally to request its transmission to other processors
- Right to object
You may object to the future processing according to art. 21 GDPR at any time.
- Right to revocation
You have the right to revoke consent anytime according to art. 7 Par. 3 GDPR valid for the future.
- Right to notify the supervisory authority
In accordance with art. 77 GDPR you have the right to file a complaint with the competent supervisory authority.

7. Reporting System
The PHOENIX group, i.e. the PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG as well as its affiliated companies according to §§ 15ff AktG, has established a web based reporting system which is designed to enable employees, business partners, customers and third parties an easy system by which to report data incidents or concerns. These reports are taken seriously and are reviewed and actioned regularly and are used to improve the protection of personal data. 
You can access this reporting tool at any time via:
https://phoenixgroup-databreach.integrityplatform.org/
In order to explain the background to the reporting system in more detail, we have also answered a number of frequently asked questions below:
- When should I report an incident?
PHOENIX group has an obligation to notify the supervisory authority within 72 hours of becoming aware of an incident, due to this, all incidents must be reported without delay via the online reporting tool.
- What data incidents should be reported and how?
All personal data incidents are to be reported to the Data Protection Officer via the online reporting tool.
- What is a data protection incident?
Data Protection incidents are any event which has, or could have, resulted in the accidental or deliberate loss of personal data (electronic or paper) or destruction of data, or unauthorised access to data (e.g. loss or theft of laptop, smartphone, paper record, prescriptions).
- What happens after I submit a report?
The Data Protection Officer will review the incident report and will contact you for further information or, where necessary, will assist you with the post incident actions.

8. General Comments
We retain the right to change our data privacy statement. This may be necessary as a result of technical developments. We therefore ask you to consult the data privacy statement from time to time and to apply the current version.

If you have do have any further questions or concerns regarding you personal data, please contact the designated data protection officer.

Date of last review and update: June 2018


IMPORT

Time optimization, cost optimization and effectiveness optimization

In our central warehouse situated in Rajdowa 9 Street in Konotopa we offer, on the basis of a license issued by the Chief Pharmaceutical Inspector, an import services for responsible entities and producers.

We offer the broad scope of clearing and import services for goods imported from outside of EU. We conduct all above activities in compliance with all applicable laws and regulations.

We offer:

Program of implemented systemic procedures and instructions in accordance with the GMP for pharmaceutical products, as well as our team of experienced pharmacist and qualified persons ensures that all imported products remain safe and maintain the highest quality within the legal supply chain. A high quality of provided services has been proven by the Chief Pharmaceutical Inspectorate with appropriate Certificates of Conformity of the Quality Management System.

We guarantee:

If you are interested in a cooperation with us, please contact with:

Euzebiusz Urbański
Sales and Business Development Director
eurbanski@pharma.com.pl
phone +48 22 337 64 12, mobile +48 605 970 967
Michał Jaroszewski
Business Development Manager
mjaroszewski@pharma.com.pl
tel. +48 22 569 09 36, tel. kom. +48 605 970 953

Committed to customer excellence


DISTRIBUTION

Right medication in right place at right time

Our two logistic center in Konotopa and in Ołtarzew are perfectly situated. Its excellent location allows us a quick access to our customers in main areas of Poland and Europe.

Konotopa and Ołtarzew

We customize our means of transport and distribution solutions to the individual customer requirements. We work with qualified transport companies only. The results of regular audits confirm the high quality of the services offering by our transport providers. We regularly organize a trainings to give our drivers a better understanding of procedures and instructions related to the transportation and knowledge of how to handle safely with medicinal products, including a group of controlled drugs and toxic drugs.

We supply with medicinal products of all categories:

All transport operations are carried out in controlled conditions using:

We guarantee:

If you are interested in a cooperation with us, please contact with:

Euzebiusz Urbański
Sales and Business Development Director
eurbanski@pharma.com.pl
phone +48 22 337 64 12, mobile +48 605 970 967
Michał Jaroszewski
Business Development Manager
mjaroszewski@pharma.com.pl
tel. +48 22 569 09 36, tel. kom. +48 605 970 953

Committed to customer excellence


HUB

One Network with unlimited solutions

The CEE Bridge concept was born from our careful observation of individual and non conventional needs of our customers which are determined by dynamic developing market. Within the CEE Bridge project we help our customers in taking appropriate risks, making difficult decisions and implementing plans. CEE Bridge is more than just a fixed service plan. CEE Bridge breaks with the stereotypes of logistic management, flexibly adjusting to individual and the most non-standard customer requirements.

CEE Bridge guarantees a real competitive advantage in the modern and very demanding marketplace. CEE Bridge is the essential link allowing the smooth product flow in ultimate supply chain. Our integrated IT platform and Business Intelligence system provide the full range of reporting functionality and advanced data analytics customized to the individual needs of our customers.

CEE Bridge benefits:

We connect pharmaceutical manufacturers to wholesalers, customer groups and channels by providing international warehousing and transportation of drugs from three central hubs in Warsaw, Prague and Belgrade, as well as from 20 distribution centre located throughout 16 countries in the Central East Europe region.

We guarantee:

If you are interested in a cooperation with us, please contact with:

Euzebiusz Urbański
Sales and Business Development Director
eurbanski@pharma.com.pl
phone +48 22 337 64 12, mobile +48 605 970 967
Michał Jaroszewski
Business Development Manager
mjaroszewski@pharma.com.pl
tel. +48 22 569 09 36, tel. kom. +48 605 970 953

Committed to customer excellence


WHOLESALE

Customer focused solutions

We offer a warehouse space in our two logistic center located in Południowa 2 street in Ołtarzew and in Rajdowa 9 street in Konotopa.

In both of our logistic center in Ołtarzew and in Konotopa, we offer:

Each of our projects is designed to meet our customers specific needs and adapted to a customer business individual requirements. All applied technical solutions meet all requirements of guidelines issued by the European Commission, and fulfill all relevant regulations of the Health Ministry in the matter of the Good Distribution Practice relating to medicinal products for human use. We are a subject to a permanent external supervisions, as well as internal quality controls. Our facilities are a high storage warehouses with a system of storage modules which can be expanded or adapted to changed conditions in a flexible and easy manner offering possibility of arrangement of:

Our warehouses are equipped with professional, computerized systems:

All medicinal products, medical devices, dietary supplements, foods for particular nutritional uses, cosmetics and other medicinal products that are subject to retail, wholesale and non-pharmacy sale are transported in guaranteed conditions, accordingly to requirements of the producer, including a cold-chain restrictions. Our integrated and validated information systems enable our customers to control a rotation of inventories and optimize inventory management. We supply our customers with reports including all strategic information of their products and operations through the whole distribution cycle. Our experienced and high qualified team of experts provide our customers with best service possible.

We guarantee:

If you are interested in a cooperation with us, please contact with:

Euzebiusz Urbański
Sales and Business Development Director
eurbanski@pharma.com.pl
phone +48 22 337 64 12, mobile +48 605 970 967
Michał Jaroszewski
Business Development Manager
mjaroszewski@pharma.com.pl
tel. +48 22 569 09 36, tel. kom. +48 605 970 953

Committed to customer excellence


QUALITY

Trusted, reliable and quality oriented partnership in business and work

We are trustworthy and reliable partner in a business. The environmental and quality management is our top priority and key factor of the balanced development of the company. Effective functionality of the quality control system is one of the key objectives of our company operations, so we meet the highest demands on quality at each stage of a service: entry of products, storage, dispensing.

We have identified all essential processes, practical management processes and auxiliary processes, which we have described and classified in the Quality Book. We have defined for them all measures and target values. This system enables us monitoring and assessment of the degree to which set objectives are met.

We are aware that constant streamlining of the Quality Management System and continuous improvement of all processes is essential requirement for achieving a high customer satisfaction. Improving of the efficiency is systematically revised in accordance with the Plan-Do-Check-Act cycle.

Through our activated program of internal audits we control all relevant business processes and activities in order to verify if they meet the quality standards. As a result of these audits we take a corrective and remedial actions to further develop and improve of the Quality Management System. Responsibility, reliability, compliance with routines and principles are the core values and goals for us.

We do business in a responsible and ethical manner, this is why we have established and implemented:

We endeavour to protect and improve the quality of the environment. The Corporate Social Responsibility, "CSR", is one of our corporate fundamental values. The PHOENIX group has been publishing the CSR report since 2012.
https://www.phoenixgroup.eu/fileadmin/media/responsibility/CSR_2019/E_PHOENIX_Sustainability_Report_31_07_2019.pdf

We guarantee:

If you are interested in a cooperation with us, please contact with:
Jacek Rykowski
Pharmaceutical Director and QMS Officer
jrykowski@pharma.com.pl
phone +48 22 569 09 08, mobile +48 605 970 908

Committed to customer excellence